banner
a

 

romana

engleza

 

info generale
rezumat
obiective g
etape
rap final
Parteneri
arie privata

 

ghid

 

 

 

 

 

acasa Publicatii Galerie Foto Contact

Finantare:   Buget de Stat - Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului
                                            Planul National de Cercetare, Dezvoltare si Inovare II

Programul:  4 - PARTENERIATE IN DOMENIILE PRIORITARE

Categoria de proiect: PC
Domeniul:   5 – Agricultura siguranta si securitate alimentara
                   
5.1.12 Conservarea potentialului genetic al resurselor naturale autohtone si biodiversitatii.
Contract nr. 51-055 /14.09.2007        
Denumirea Proiectului: “Strategii agro-silvice pentru valorificarea si conservarea biodiversitatii plantelor medicinale in contextul dezvoltarii rurale durabile pe Valea Montana a Bistritei”.
Valoarea proiectului  (include si alte surse atrase): 1.253.412 lei
Valoarea contractului (buget de stat): 1.162.254 lei
Valoarea cofinantarii: 91.158 lei

Durata contractului: 36 luni
Perioada acoperita: 15.09.2007 - 30.09.2010   

Autoritatea Contractanta: Centrul National de Management Programe www.cnmp.ro

Contractor: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Stiinte Biologice Bucuresti (INCDSB)/Centrul de Cercetari Biologice „Stejarul” Piatra Neamt (CCB) www.stejarul.com

Reprezentantul legal al Conducatorului de Proiect:
Director general, dr. Manuela Elisabeta SIDOROFF
Director economic, Ec. Vladimir SANDRU

Director de proiect, dr. Doina DANILA

ORGANIZATIILE PARTENERE IN PROIECT

tab1

VALOAREA PROIECTULUI

tab2

 

 

 

 

ccb
www.dbioro.eu

www.plantavorel.ro
secuieni
www.scda.ro
USV SUCEAVA
www.usv.ro